Vi hjälper dig att serva din värmepump! Maila oss info@polarpumpen.se | Ring oss! 0770-777 600
Värmepump service
Värmepump Service Allt om service av värmepumpar Beställ hos Polarpumpen »
Värmepumpservice Allt om service av luftvärmepumpar

Problem med luft-luftvärmepump

Tyvärr uppstår ibland problem med luft-luftvärmepumpar. Av de problem som uppstår beror en stor del på felaktig installation, en stor del på felaktig användning och en ganska liten del på fel hos själva luft-luftvärmepumpen. 

Kan du lösa problemet själv?

Här går vi igenom en del problem och lösningar, men på sådant du kan lösa själv. Om detta inte hjälper, är det dags att kontakta din återförsäljare och se om det beror på exempelvis en felaktig installation.

Problem: Det blir inte tillräckligt varmt

Att det inte blir tillräckligt varmt hemma med luft-luftvärmepumpen kan bero på en rad olika orsaker. Här listar vi några:

Luft-luftvärmepumpen är inte inställd på värme-läget

På vissa pumpar är snöflingan för kylläget förvillande lik solen för värmeläget.

Lösning: Kontrollera att den är inställd på rätt läge eller byt läge!

Luft-luftvärmepumpen är inställd på auto-läget

Luft-luftvärmepumpens auto-läge bör användas ytterst sparsamt. Vi rekommenderar att man inte använder det alls. I auto-läget försöker luft-luftvärmepumpen att hålla en exakt temperatur. När det är kallare, värmer pumpen luften och när det är varmare, kyler pumpen luften. Om den tycker att det är för varmt kan den alltså ge kyla.

Lösning: Byt till värme-läget!

Läs mer:

Värmepump och autoläget

Luft-luftvärmepumpen är för svag

Om huset är för stort och för dåligt isolerad kanske luft-luftvärmepumpens kapacitet inte är tillräcklig.

Lösning: Stötta upp med din primära värmekälla!

Fläktläget är för lågt

Alla vill ha en tyst luft-luftvärmepump och dagens luft-luftvärmepumpar är konstruerade för att vara så tysta som möjligt. Tyvärr finns det ett samband mellan lågt ljud och mindre värmespridning. Om du har ett så tyst läge som möjligt inställt, kommer du också få sämre värmespridning.

Lösning: Öka fläkthastigheten. Om du störs mycket av ljudet kan du passa på vid tidpunkter då du störs mindre. Exempelvis kan du ha ett högre fläktläge då du inte är hemma och sänka fläktläget medan du tittar på tv.

Eftersatt underhåll

Om luft-luftvärmepumpens filter är fulla av damm eller innedelens lameller är helt täckta, kan den inte ge så mycket värme och i värsta fall kan det även börja brinna! På samma sätt kan den inte ge så mycket värme om utedelens luftintag är tilltäppta med exempelvis snö, is eller löv. Det kan också vara så att utedelen har isat igen.

Lösning: Sköt om din luft-luftvärmepump eller beställ service så du får hjälp av ett proffs!

Läs mer:

Kan det börja brinna i en värmepump?

Hur gör jag med en igenisad värmepump?

Felsökning av din luft-luftvärmepump

Problem: Luft-luftvärmepumpen låter mycket

Detta är ett av de vanligaste problemen och till viss del är det så att luft-luftvärmepumpar låter en del både ute och inne. 

Husets förutsättningar gör att ljudet låter mer

Om din luft-luftvärmepumps utedel är monterad på väggen, kan det vara så att det låter olika mycket för att ljudet fortplantar sig i väggen. Det är svårt att på förhand räkna ut hur mycket det kommer att låta, men oftast fungerar det bra att montera på ytterväggen.

Lösning: Om det låter mycket kan det hjälpa att byta ut vibrationsdämparna till en mer avancerad variant eller så kan man istället montera luft-luftvärmepumpen på ett markstativ.

Luft-luftvärmepumpen måste arbeta mycket hårt

Om förutsättningarna är sådana att luft-luftvärmepumpen måste arbeta till max, låter den oundvikligen mer. Precis som alla andra maskiner.

Lösning: Stötta upp mer med din primära värmekälla eller låt installera en till luft-luftvärmepump, så att båda istället kan köras på en lagom nivå.

Problem: Luft-luftvärmepumpen blåser ut kall luft

Detta kan exempelvis bero på följande:

Luft-luftvärmepumpen är inställd på auto-läget

I auto-läget ger luft-luftvärmepumpen kyla, om det tycker att det är för varmt. Om det är för varmt där luft-luftvärmepumpen känner av temperaturen kan det alltså börja ge kyla, även om du upplever att det inte är tillräckligt varmt i andra delar av huset.

Lösning: Byt till värme-läget!

Läs mer:

Värmepumen och autoläget

Fysiken lurar oss

Huden närmast kroppen värms upp av kroppsvärmen och blir därför betydligt varmare än luften omkring oss. När denna luft byts ut, för att vi hamnar i draget från exempelvis en luft-luftvärmepump, kan vi därför uppleva att draget är kallt. Detta beror alltså på att den nya luften är kallare än luften som var närmast huden innan, men den nya luften kan fortfarande vara varm.

Problem: Luft-luftvärmepumpen stannar med jämna mellanrum

En luft-luftvärmepump måste avfrosta utedelen med jämna mellanrum. Detta sker automatiskt, men under tiden tar innedelen en paus. Att luft-luftvärmepumpen pausar ibland innebär alltså att den fungerar precis som den ska! Och vid vissa förutsättningar kan den avfrosta både ofta och länge.

Lösning: Se till att din primära värmekälla är redo att hjälpa till vid behov. 

Problem: Luft-luftvärmepumpen varvar upp och ned hela tiden

Att luft-luftvärmepumpen varvar upp och ned hela tiden beror på att den anpassar driften efter de aktuella förhållandena. Den fungerar alltså som den ska. Inverterdrift innebär just en varvtalsreglerad kompressor och du har alltså en mer effektiv luft-luftvärmepump.

Om fläkten varvar upp och ned, har du fläkten inställd på auto-läge. Om du tycker att det är jobbigt att fläkten låter olika mycket, kan du testa ett fast fläktläge istället.

Problem: Luft-luftvärmepumpen startar inte

Att en luft-luftvärmepump inte startar kan naturligtvis bero på en mängd olika orsaker. Här listar vi några:

Luft-luftvärmepumpen får ingen ström

Det säger ju sig självt att problemet kan bero på att luft-luftvärmepumpen inte får någon ström, men det bör sägas ändå. 

Lösning: Kontrollera så att stickproppen sitter i och att ingen säkring har gått!

Batterierna i fjärrkontrollen är slut

Detta är också ett självklart problem, men ändå är det vanligt att man inte tänker på det. 

Lösning: Byt batterier!

Starttimern är inställd

Om starttimern är inställd, kommer inte luftvärmepumpen starta förrän vid den inställda tidpunkten.

Lösning: Kontrollera hur du stänger av timern i din manual!

Det är för låg värme i utrymmet

En luft-luftvärmepump kräver en viss grundvärme i utrymmet. Detta är en anledning till att den inte ska användas till primär värmekälla. Om det blir för kallt i utrymmet där värmepumpen finns, fungerar inte avfrostningen.

Lösning: Ta hjälp av din primära värmekälla eller annan värmekälla till att få upp värmen, så kommer luft-luftvärmepumpen snart att hjälpa till.

Det är för kallt ute

Alla luft-luftvärmepumpar har en lägsta temperatur och vissa stänger av sig om temperaturen ute är för låg.

Lösning: Det är nu du ska få värme från din primära värmekälla, men snart kommer luft-luftvärmepumpen säkert att kunna hjälpa dig igen.

Läs mer:

Felsökning av din luft-luftvärmepump

Problem: Värmen kommer inte upp på övervåningen

Beroende på hur din trappa ser ut och var luft-luftvärmepumpen är placerad, kan det vara svårt för luft-luftvärmepumpen att trycka värme mellan våningsplan. Generellt är det svårare om trappan är stängd. Det som händer då är nämligen att den kalla luften på övervåningen sjunker ned och bildar ett lock över trappan, som den varma luften från luft-luftvärmepumpen har svårt att trycka undan. 

Lösning: Det finns luftförflyttare som hjälper till att ventilera ned luft från övervåningen och på så vis skapar luftcirkulation mellan våningsplanen. Ventilation kräver mycket lite energi och du kan ofta göra en stor besparing på detta vis. Du kan också låta installera en extra luft-luftvärmepump till övervåningen.

Problem: Det luktar illa från luft-luftvärmepumpen

Detta problem uppstår främst efter att du har kört luft-luftvärmepumpen i kyldrift. Om du drar ut strömmen till luft-luftvärmepumpen direkt efter kyldrift eller om det finns damm i den fungerar inte avfuktning och dränering av luft-luftvärmepumpen som det ska. Fukt blir kvar i luft-luftvärmepumpen och i kombination med dammet kan det börja växa mögel i innedelen. 

Lösning: Gör ren luft-luftvärmepumpen ordentligt eller beställ service! Se också till att inte dra ur sladden direkt efter kyldel och var extra noga med underhållet av innedelen vid kyldrift.

Läs mer:

Vanliga problem vid kyldrift

Problem: Det rinner vatten från luft-luftvärmepumpens innedel

Att det rinner vatten från innedelen beror vanligtvis på någon av följande orsaker:

Dräneringsslangen är tilltäppt

Dräneringsslangen har sitt utlopp på utsidan av huset och där kan det hända att den täpps igen av jord, löv och smuts.

Lösning: Kontrollera dräneringsslangen och rensa eventuellt undan smuts!

Eftersatt underhåll

Om luft-luftvärmepumpen är full av damm, kan det hända att vatten rinner ut på insidan.

Lösning: Rengör luft-luftvärmepumpens innedel eller beställ service!

Felaktig installation

Vid installationen är det viktigt att innedelen hänger vågrätt. Om huset är lite snett kan man inte även sätta luft-luftvärmepumpen lite snett. Ett tråg i botten av innedelen samlar upp kondensen som bildas i innedelen under kyldrift och om pumpen sitter snett, kan vattnet rinna ut. 

Dräneringsslangen måste ha ett fall. Borrhålet i väggen måste därför vara snett, så att vattnet rinner ut. Dräneringen sker endast med hjälp av tyngdlagen.

Lösning: Reklamera installationen!

Läs mer:

Vanliga problem vid kyldrift

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)