Vi hjälper dig att serva din värmepump! Maila oss info@polarpumpen.se | Ring oss! 0770-777 600
Värmepump service
Värmepump Service Allt om service av värmepumpar Beställ hos Polarpumpen »
Värmepumpservice Allt om service av luftvärmepumpar

Får din luftvärmepump tillräckligt med stöd?

Blir det inte tillräckligt varmt i huset, nu när graderna ute sjunker? Har du sett till att din luft-luftvärmepumpar har det stöd som behövs?

Luft-luftvärmepumpar är endast komplement

En luft-luftvärmepump är tillskillnad från andra värmepumpar endast ett komplement till annan uppvärmning. I luft-vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar finns en elpatron, som täcker upp om/när värmepumpstekniken inte räcker till. Luft-luftvärmepumpar saknar sådan funktion. Annan uppvärmning ska täcka upp vid behov.

Vad menas med primär värmekälla?

Primär värmekälla innebär att värmekällan ensam kan stå för uppvärmningen av huset. Det är precis detta som en luft-luftvärmepump inte är.

Vad kan jag komplettera luft-luftvärmepumpen med?

Du kan komplettera luft-luftvärmepumpen med el-element, oljeradiatorer, braskamin eller andra typer av eldstäder. Om du har en eldstad är det dock viktigt att den är väl dimensionerad för att täcka upp. Många braskaminer är dimensionerade för myseldning och klarar inte den belastning som kan krävas under sträng kyla. Om du har en braskamin och installerar en luft-luftvärmepump gör du alltså klokt i att spara radiatorerna, eller åtminstone många av dem.

Luft-luftvärmepumpens begränsning

En luft-luftvärmepumps kapacitet blir lägre när temperaturen ute sjunker. Det finns helt enkelt inte så mycket energi att hämta från kall luft. Samtidigt behöver huset mer kapacitet när det är kallare ute för att hålla värmen.

Luft-luftvärmepumpen hämtar också värme från insidan under avfrostning. Utedelen blir helt enkelt så kall under drift att det fryser på och denna is måste tas bort med jämna mellanrum. Om det inte är tillräckligt varmt inne fungerar inte avfrostningen. Det innebär också att om en luft-luftvärmepump måste försöka värma en för stora yta alldeles ensam, kan den hamna i en ond cirkel där temperaturen till slut blir så låg att avfrostningen inte fungerar. Då är det viktigt att man har en pålitlig primär värmekälla.

Hur gör jag då?

Generellt brukar man rekommendera att ställa in temperaturen på radiatorerna någon grad under den inställning man har på luft-luftvärmepumpen. Då kommer radiatorerna endast gå igång vid behov. Man kan också börja med att skruva upp element längre bort från luft-luftvärmepumpen och fortsätta med fler element om temperaturen ute sjunker.

Får jag inte mindre besparing då?

Naturligtvis blir inte besparingen lika stor som om en luft-luftvärmepump värmde upp hela huset, men nu pratar vi om fall där luft-luftvärmepumpen inte räcker till. Att låta luft-luftvärmepumpen slita konstant på högvarv med täta avfrostningar och frysa i stora delar av huset, leder inte till att du gör en större besparing. Möjligen kan du installera ytterligare en värmepump eller värmeflyttare, för att kunna utnyttja mer värmepumpsteknik i ditt hus.

24 Nov 2016

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)