Vi hjälper dig att serva din värmepump! Maila oss info@polarpumpen.se | Ring oss! 0770-777 600
Värmepump service
Värmepump Service Allt om service av värmepumpar Beställ hos Polarpumpen »
Värmepumpservice Allt om service av luftvärmepumpar

Skötselråd frånluftsvärmepump

Skötsel frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump kräver även den lite underhåll, men det är inte mycket den behöver för en lång livslängd och hög effektivitet. En frånluftsvärmepump behöver få luftfiltren och ventilationssystemet rengjorda med jämna mellanrum och behöver även avluftas och kontrolleras med jämna mellanrum.

Rengör frånluftsvärmepumpens filter

ComfortZone Frånluftsvärmepump Din frånluftsvärmepump har ett luftfilter och detta filter behöver rengöras ungefär varannan månad. Rådgör med din manual hur du ska gå till väga, då vissa modeller endast kräver dammsugning av filtret och vissa kräver vatten och ett milt rengöringsmedel.

Då frånluftsvärmepumpen även fungerar som ventilation kan du behöva rengöra ventilerna i husets ventilationssystem. Detta behöver du inte göra lika ofta som filtren, det räcker med ett par gånger per år. När du ska rengöra ventilerna i ditt hus måste du vara noga med att inte ändra inställningarna för de är ofta unikt inställda efter vad ditt hus behöver.

Avlufta systemen

Då frånluftsvärmepumpen är knuten till ett vattenburet system precis som luft-vattenvärmepumpen behöver även det avluftas ibland. Skulle det finnas luft i systemet kommer det varma vattnet inte kunna sprida ordentligt med värme i ditt hem - effektiviteten minskar. Fyller du på systemet kan även frånluftsvärmepumpen behöva avluftas.

Kontrollera de olika systemen

Med jämna mellanrum kan det även vara bra att se över att alla tre systemen; ventilationssystemet, det vattenburna värmesystemet och frånluftsvärmepumpen fungerar som de ska.

Du bör rengöra och kontrollera så att spillvattenkoppen och säkerhetsventilerna fungerar som de ska. Utöver detta bör du kontrollera så att det är rätt tryck i tanken och värmesystemet, att cirkultationspumpen fungerar problemfritt och att alla termostater är inställda på rätt temp.

Läs frånluftvärmepumpens manual

Rådgör gärna och ofta med den manual som följer med frånluftsvärmepumpen Där kan det finnas ytterligare rekommendationer för just den modell du har valt till ditt hem och även lite tips och tricks.

Beställ service till din frånluftsvärmepump

Du bör också beställa service av din värmepump med jämna mellanrum, för att säkerställa en fortsatt hög effektivitet och lång livslängd. Det är tyvärr svårt att att rengöra överallt, utan att skada viktiga komponenter på värmepumpen, och därför är service ett mycket bra komplement. Du kan kontakta oss, på 0770-777 600, för att få hjälp med service av din frånluftsvärmepump

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)