Vi hjälper dig att serva din värmepump! Maila oss info@polarpumpen.se | Ring oss! 0770-777 600
Värmepump service
Värmepump Service Allt om service av värmepumpar Beställ hos Polarpumpen »
Värmepumpservice Allt om service av luftvärmepumpar

Service luft-vatten värmepump

För att säkerställa lång livslängd hos din luft-vatten värmepump bör du serva den med jämna mellanrum.

Skillnad i service av luft-luft och luft-vattenVatten droppar från kran.

Service av en luft-vatten värmepump skiljer sig en hel del från servicen av en luft-luftvärmepump. Detta beror framför allt på att värmen sprids i hemmet via ett vattenburet system istället för via luften.

Luft-luftvärmepumpar kräver i regel mer regelbundet underhåll i och med att de filtrerar inomhusluften. Luft-luftvärmepumpar måste få sina filter rengjorda med någon veckas mellanrum, medan luft-vattenvärmepumpen kräver underhåll mer sällan.

Därmed inte sagt att en luft/vattenvärmepump är underhållsfri. Då och då behöver din luft-vattenvärmepump service, precis som alla värmepumpar behöver service med jämna mellanrum.

Varför skall jag ha service på min luft-vatten värmepump?

Värmepumpar minskar i effekt efter några år. Den vanligaste anledningen är att det kommer in smuts i systemet. Detta är helt normalt, men kan vara svårt att åtgärda själv. Vid en service rengörs luft/vattenvärmepumpen av en kunnig kyltekniker, som vet hur man rengör på bästa sätt, utan att skada viktiga komponenter.

Samtidigt som kylteknikern gör rent, kontrolleras också alla funktioner och eventuella problem åtgärdas. Effekten kontrolleras och inställningar optimeras.

Servicen säkerställer helt enkelt att du kan fortsätta spara energi på samma nivå, som när värmepumpen var ny och att värmepumpen håller längre. En ren värmepump är en effektiv värmepump.

Hur ofta behövs service av min luft-vattenvärmepump?

Många menar att en luft/vattenvärmepump behöver servas en gång om året. Då vatten är inblandat får eventuella problem ofta stora konsekvenser och det är därför viktigt att upptäcka detta tidigt och vidta åtgärder.

De finns också företag som erbjuder serviceavtal och därmed ser till att du får service med lagom mellanrum. Ofta innebär detta att du får service en gång om året. Om du har ett serviceavtal behöver du inte fundera på att kontakta någon för att utföra service, utan du blir kontaktad när det är dags igen.

Samtidigt kan man också uppleva att ett serviceavtal innebär lite för täta kontroller och att det blir dyrt i längden. Du kanske föredrar att kontakta service vid behov. Men det förekommer också att serviceavtal innebär en lägre kostnad för varje servicetillfälle.

Innedelen på en Toshiba EstiaVad ska jag tänka på när jag beställer service av min luft-vattenvärmepump?

Vad som ingår i service kan skilja sig mellan olika företag. Säkerställ att servicen innehåller det du verkligen behöver. Om du har en luft-vattenvärmepump av split-modell (köldmedium mellan utedel och innedel) är det viktigt att servicen utförs av en kyltekniker, som är utbildad för att arbeta med just köldmedier. Några av de, som utför service, är inte certifierade kyltekniker och får därmed inte befatta sig med köldmedier. Se till att det är en behörig kyltekniker, som utför servicen. De är experter på värmepumpar och dessutom både får och kan de utföra alla de moment som kan behövas vid en service.

Vad kostar service av luft-vatten värmepump?

Service av en luft/vattenvärmepump kostar runt 2000 kronor. Många företag gör ingen skillnad på om det är en luft/vatten eller luft/luft, utan har ett standardpris för service, som gäller båda typerna. Olika företag tar olika mycket betalt och servicen kan också innehålla olika moment. En service tar ett par timmar.

Generellt, är det ingen större skillnad i pris om du har ett serviceavtal eller själv ringer och avtalar om service, men det förekommer att avtal ger rabatt. Möjligen kan priserna gå upp och i så fall kanske ditt serviceavtal binder företaget att ge dig service för en mindre kostnad, men de kan också ha skrivit i avtalet att de priser som är aktuella vid servicen gäller.

Vad ingår i service av luft-vattenvärmepump?

Vid service av en luftvärmepump kontrolleras de olika komponenterna i värmepumpen. Det säkerställs att allt fungerar och om något inte gör det vidtas åtgärder. Alla anslutningar kontrolleras, så det inte finns läckage någonstans i systemet. Vattentemperaturen kontrolleras. Partikelfiltret rengörs och byte kan vara aktuellt. Utedelen rengörs ordentligt, så luften har fri passage. Effekten mäts och optimeras.

Värmepumpar på utsidan av hus i snö.

Vilket underhåll kan jag utföra själv?

En luft/vattenvärmepump är oftast väldigt smidig, då den kräver mycket lite underhåll, men det finns saker du kan göra för din luft-vattenvärmepump, för att den skall må extra bra.

Partikelfiltret i luft-vatten värmepumpen skall rengöras ett par gånger per år, enligt instruktionerna i den manual som medföljer din luftvärmepump.

När det gäller vattensystemet inomhus så skall det luftas. Precis som vanligt med vattenburna system. Element behöver luftas med jämna rum annars blir det kallt inne. Känner du att elementen är kalla, är det troligen dags att lufta dem.

Utedelen på en luft-vatten värmepump är i princip densamma som på en luft/luftvärmepump. Det är viktigt att luftpassagerna är fria. En luftvärmepump tar ju sin energi från luften. Säkerställ att luftpassagerna är fria genom att ta bort löv och smuts. På vintern är det också viktigt att luftpassagerna inte täcks av snö och att avfrostningsvattnet har möjlighet att rinna ut nertill på värmepumpens utedel.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)