Vi hjälper dig att serva din värmepump! Maila oss info@polarpumpen.se | Ring oss! 0770-777 600
Värmepump service
Värmepump Service Allt om service av värmepumpar Beställ hos Polarpumpen »
Värmepumpservice Allt om service av luftvärmepumpar

Service luft-luft värmepump

Med några års mellanrum bör du ta hem en kyltekniker för att utföra service på din luft-luft värmepump. På så vis kan du säkerställa en hög prestanda hos luftvärmepumpen. Det är också viktigt att du utför den skötsel som luft-luft-värmepumpen kräver mellan servicetillfällena.

Varför behövs service av luft-luftvärmepump?

Luft-luftvärmepumpens effekt minskar över tid. Det finns beräkningar som visar att effekten kan minska med runt 30% efter 2-3 år och detta kan en service åtgärda. Alla värmepumpar kräver service.

Med service av din värmepump kan du:

  • Fortsätta spara energi på samma nivå som när luft-luft-värmepumpen var ny
  • Få ut lika mycket värme, som när luft-luft värmepumpen var ny
  • Förlänga luft-luft-värmepumpens livslängd
  • Få bättre luft inomhus

Luft-luftvärmepumpens effekt minskar med åren

Det finns många anledningar till varför luft-luft värmepumpen har minskat i effekt efter några år. En anledning kan exempelvis vara att köldmediet har minskat i mängd. Den vanligaste anledningen är dock att det finns smuts av olika slag, på olika ställen i luftvärmepumpen. Kanske är det smutsigt mellan rörliga komponenter i värmepumpen, som då har svårt att röra sig, som de ska? Det kan vara smuts som täpper till luftpassagen. Kondensslangar kan ha blivit igensatta och lamellerna är täckta med smuts. Även om du har varit bra på att underhålla din luft-luft värmepump, hittar smuts fortfarande in i värmepumpen och smutsen drar ned effekten. Med service får du återigen en bättre effekt.

Det luktar unket från luft-luft värmepumpen

Det finns också de som upplever att det luktar unket från värmepumpen. Detta kan hända om du växlar mellan värme- och kylläge. När du driver luftvärmepumpen som luftkonditionering bildas kondens på värmeväxlaren i innedelen. Om denna är igensatt med damm, blir dammet fuktigt och fukten stannar därmed längre i luft-luft-värmepumpen (i vanliga fall samlas fukten upp och rinner ut på utsidan). När du sedan använder luftvärmepumpen för värme, värms fukt och damm upp tillsammans och detta kan leda till dålig lukt och i värsta fall mögel, som luft-luft värmepumpen effektivt sprider i hemmet. En service som inkluderar en ordentlig rengöring av värmepumpen löser problemet.

Närbild på en luftvärmepump innedel.

Ordentlig rengöring av luftvärmepumpen

En rad olika problem motverkas med en ordentlig rengöring. Med rengöring blir luft-luft värmepumpen nästan som ny.

Rengöring inne i luft-luft-värmepumpen är dock krångligt, och det kan vara lätt att skada ömtåliga delar, som värmepumpens lameller. En kunnig tekniker vet bättre än du vad som behöver rengöras och hur detta bäst skall ske, utan att skada luft-luft-värmepumpens viktiga komponenter.

Att tänka på vid beställning av service för luft-luft

Olika företag tar olika mycket betalt för service, men det kan också vara olika vad som ingår i servicen. Jämför olika företag och priser, men tänk också på att det kan vara bra att använda sig av ett företag du litar på. En vän kanske kan rekommendera en servicetekniker som är bra?

Ofta kan du använda samma företag, som du köpte luft-luft värmepumpen från och många företag har speciella serviceavtal. Om du har tecknat ett serviceavtal, kommer företaget helt enkelt att höra av sig till dig när det är dags för service.

Oftast erbjuder företag standardservice, där vissa saker ingår. Vissa företag har också olika nivåer på standardservice. Du kanske tycker att du kan utföra mycket underhåll själv och beställer bara en liten service, eller så tycket du att det är skönt att någon gör hela jobbet och beställer en stor service.

Hur ofta behövs service av luft-luftvärmepump?Luftvärmepumpsfilter, som skall rengöras regelbundet.

Det brukar rekommenderas att du beställer service av din luftvärmepump med 2-3 års mellanrum, men det beror dels på hur dammigt det är där värmepumpen finns och dels på hur bra du har varit på att själv underhålla din luftvärmepump. Om du slarvar med rengöringen av luft-luft värmepumpens filter, kan service behövas betydligt oftare.

Sen är det också viktigt att du håller din luft-luft-värmepump under uppsikt, så att du märker om något  inte stämmer. Kanske har det blivit kallare inne? Kanske har luftvärmepumpen börjat låta mer? Om du märker att något inte är som vanligt med luft-luft-värmepumpen är det naturligtvis läge att beställa service.

Vad kostar service av luft-luft värmepump?

Räkna med att betala runt 2000 kronor för service av en luft-luftvärmepump, beroende på företag och innehåll i servicen. Räkna också med att servicen tar ett par timmar.

Beställ service av luft-luftvärmepump till ett standardiserat pris, hos Polarpumpen.

Detta bör ingå i servicen

  • Luftvärmepumpen plockas isär och rengörs på djupet
  • Kontroll av de olika komponenternas funktion
  • Funktionskontroll i värme- och kylläge
  • Effektmätning/värme och kyla
  • Läckagekontroll
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)