Vi hjälper dig att serva din värmepump! Maila oss info@polarpumpen.se | Ring oss! 0770-777 600
Värmepump service
Värmepump Service Allt om service av värmepumpar Beställ hos Polarpumpen »
Värmepumpservice Allt om service av luftvärmepumpar

Skötselråd luft-vattenvärmepump

Genom att sköta luft-vattenvärmepumpen i enlighet med manualen håller den längre och bibehåller en hög effekt. Du får ut mer av din luft-vatten värmepump med rätt underhåll.

Hitta rätt på sidan:

Ta hand om luft-vattenvärmepumpens utedel

Se till att den inte täpps till av smuts

Luft-vattenvärmepumpens utedel står utomhus och utsätts på så vis för naturens element. Det viktiga är att utedelen inte tar skada av smuts. Du bör därför titta till luft-vatten värmepumpens utedel med jämna mellanrum och avlägsna eventuell smuts och löv. Om luftintagen täpps till, får luft-vattenvärmepumpen inte tillgång till sin energikälla!

Var extra noga vid snö

Vid snö är risken extra stor att luft-vattenvärmepumpens luftintag täpps till av snö och att värmepumpen då inte får tillgång till den luft som den hämtar energi ifrån. Kontrollera därför att luften har fri passage. Snö ovanpå utedelen eller på hustaket kan orsaka skada om det smälter och droppar ned och sedan fryser till igen på utedelens fläktar. Ett värmepumpstak kan hjälpa till mot detta.

Se till att avfrostningsvattnet kan rinna undan

Vid avfrostning kommer det vatten från utedelen. Detta vatten måste ha utrymme att rinna undan. Om vattnet fastnar under luft-vattenvärmepumpen kan det tillslut bildas så mycket is att värmepumpen tar skada. Avfrostningsvatten kan också bilda isgata och utgöra en halkrisk. Borsta gärna bort snö under luft-vattenvärmepumpens utedel eller avled avfrostningsvattnet med en droppskål.

Ta hand om luft-vattenvärmepumpens innedel

Gör rent luft-vattenvärmepumpens filter

En luft-vattenvärmepump behöver inte mycket skötsel, särskilt inte innedelen. Det enda som egentligen behöver skötas är filterrengöring någon gång emellanåt. Kontrollera i manualen hur du går tillväga och hur ofta detta bör göras, eftersom det skiljer mellan olika modeller. I nära anslutning till installationen krävs filterrengöring betydligt oftare.

Rätt tillbehör underlättar skötseln

Med rätt tillbehör blir skötseln ännu mindre. Exempelvis kan ett praktiskt magnetfilter se till att partiklar fångas upp från vattnet och är enkelt att rengöra. 

Håll kontroll på systemet - kanske med Internetstyrning?

Du bör också kontrollera ibland så att du har rätt tryck i tank och system, att cirkulationspumpen fungerar och att termostaterna är rätt inställda. Med dagens smarta luft-vattenvärmepumpar får du ofta felmeddelanden, om något inte fungerar som det ska. Du bör därför kontrollera luft-vattenvärmepumpen med jämna mellanrum för att vara säker på att där inte finns något felmeddelande. Med smarta tillbehör, kan du ha en kontroll uppe i boytan, där felmeddelanden visas och det blir också allt vanligare med internetstyrning, där du får felmeddelanden direkt till mailen eller mobilen.

Det vanligaste felet - du behöver lufta elementen

Ett vanligt element för varmvatten.Om du har en luft-vatten värmepump kopplat till ditt vattenburna system i hemmet måste du lufta elementen med jämna mellanrum. Luftfickor uppstår i elementen och elementen kan då inte bli riktigt varma. Om du upplever att luft-vattenvärmepumpen fungerar som den ska, men att elementen ändå inte blir varma, kan det vara läge för avluftning.

OBS: Om du har låtit installera en ny luft-vattenvärmepump, kan du behöva avlufta systemet många gånger den första tiden.

Så här går du till väga för att lufta elementen:

  1. Sätt en mugg eller handduk under elementets ventil.
  2. Öppna ventilen i elementet med hjälp av en elementnyckel (finns att köpa på byggvaruhus). Lossa den inte helt, utan öppna den bara.
  3. Vänta tills luften har pyst ut och det börjar rinna ut vatten istället. Om luftning inte behövs rinner det vatten direkt.
  4. Vrid åt ventilen igen.
  5. Kontrollera att det är tätt, men dra inte åt för hårt.
  6. Du kan behöva fylla på det vattenburna systemet, så att trycket är rätt.

Läs luft-vattenvärmepumpens manual

Det är alltid viktigt att kontrollera vad som gäller för just din luft-vattenvärmepump. För olika modeller gäller olika rekommendationer.

Beställ service av luft-vatten värmepump

Med jämna mellanrum bör du beställa service av din luft-vattenvärmepump. Vid service säkerställs att din luft-vattenvärmepump fungerar som den ska. Serviceteknikern gör rent vissa delar och optimerar inställningarna. Kontakta oss, på 0770-777 600, för att få hjälp med service av din luft-vattenvärmepump.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)