Vi hjälper dig att serva din värmepump! Maila oss info@polarpumpen.se | Ring oss! 0770-777 600
Värmepump service
Värmepump Service Allt om service av värmepumpar Beställ hos Polarpumpen »
Värmepumpservice Allt om service av luftvärmepumpar

Det rinner vatten från luftvärmepumpen!

Ett antal luftvärmepumpsägare får problem med vatten från luftvärmepumpens innedel under sommaren vid kyldrift. Men lugn, problemet är oftast lätt att lösa. Följ bara vår checklista, så hittar du snart problemet!

1. Blockerad dränering?

Den vanligaste anledningen är att dräneringsslangen är blockerad av exempelvis löv, gräs eller smuts. Börja därför med att gå ut i trädgården och kontrollera så att dräneringsslangen inte har blockerats.

Det kan också vara så att dräneringsslangen är felmonterad. Borrhålet genom ytterväggen ska borras lutande utåt, så att vattnet naturligt rinner ut genom dräneringsslangen.

2. Eftersatt underhåll?

Om underhållet av inomhusdelen inte har skötts ordentligt, kan det också leda till att vattnet inte rinner ut. I botten av luftvärmepumpens inomhusdel samlas vattnet upp och rinner sedan ut genom dräneringsslangen. Om det är mycket damm i luftvärmepumpen är det inte säkert att vattnet rinner åt rätt håll. Om detta är problemet, är det bara att rengöra luftvärmepumpen enligt instruktionerna i manualen.

3. Innedelen sitter snett

En annan möjlig orsak är om innedelen sitter snett. Inomhusdelen måste monteras vågrätt, oavsett hur huset ser ut. Om taket i huset är snett, kan man alltså inte justera luftvärmepumpen därefter. Om detta är problemet, ska du kontakta din installatör. 

Vad kommer vattnet ifrån?

Vid kyldrift bildas kondens i luftvärmepumpens inomhusdel. När luft kyls ned, kan den inte innehålla lika mycket vatten och detta vatten blir då till vattendroppar. Vid uppvärmning bildas kondens istället i utedelen.

8 Jun 2016

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)