Vi hjälper dig att serva din värmepump! Maila oss info@polarpumpen.se | Ring oss! 0770-777 600
Värmepump service
Värmepump Service Allt om service av värmepumpar Beställ hos Polarpumpen »
Värmepumpservice Allt om service av luftvärmepumpar

Laga värmepump eller köpa ny?

Det här är en svår fråga att svara på, för det beror på en rad olika faktorer såsom:

  • vilken typ av fel det är
  • vilken typ av värmepump det är
  • hur gammal värmepumpen är
  • vilka möjligheter du har att få ut ersättning från garanti eller försäkring.

Typ av fel: Börja med felsökning

En viktig faktor i sammanhanget är naturligtvis vilken typ av fel det är.

Om det är fel på värmepumpen och du inte vet varför, måste du först boka felsökning. Vid felsökningen kommer en expert (kyltekniker, vvs-tekniker beroende på sort och problem) hem till dig och försöker hitta vad som är fel på värmepumpen. I viss fall kan värmepumpsexperten fixa felet direkt, men det är vanligt att man måste beställa reservdelar, och då får teknikern återkomma vid ett annat tillfälle.

Typ av värmepump: Olika livslängd och kvalitet

De olika sorternas värmepumpar har olika livslängd. Vissa sorter har också utvecklats kraftigt under senare år, och i dessa fall kan det vara mer lönsamt att investera i en ny värmepump i och med att besparingen kan öka rejält. 

  • Luft-luftvärmepump: relativt kort livslängd och kraftig utveckling - oftast lönsamt med en ny
  • Luft-vattenvärmepump: längre livslängd och kraftig utveckling - ofta mer lönsamt med en ny
  • Frånluftsvärmepump: lång livslängd, mindre kraftig utveckling - kan löna sig att laga
  • Bergvärmepump: lång livslängd, mindre kraftig utveckling - kan löna sig att laga

Värmepumpens ålder

Om du har en relativt ny värmepump, kan det vara lönsamt med en lagning, särskilt om du kan få ut pengar på garanti eller försäkring. Om värmepumpen är äldre och den beräknade livslängden snart uppnås, är det ofta mer lösamt att köpa en ny värmepump. Värmepumpen kommer kanske inte hålla många år till, trots en dyr reparation och nyare värmepumpar är oftast betydligt effektivare och som en bonus kan du därför minska dina energikostnader.

Möjlighet att få ut ersättning: garanti och försäkring

Om du har möjlighet att få ut ersättning från garanti eller försäkring, måste du kontakta företaget som står för garantin eller försäkringsbolaget. De får då göra en utredning om huruvida du har möjlighet att få ut några pengar. Vad som täcks av garantin eller försäkringen påverkar naturligtvis valet laga eller köpa ny. 

Gäller garantin fortfarande?

I vissa fall finns det naturligtvis möjlighet att utnyttja garantin. Du har säkert redan tänk på det, men vi vill ändå påminna om att kontrollera hur lång garanti du fick när du köpte värmepumpen och vad garantin täcker. 

Kan du få ut något på föräkringen?

Det är vanligt att hemförsäkringen täcker fel på värmepumpen, även efter det att garantin har gått ut. Maskinskada måste i så fall ingå i din försäkring. Ju nyare värmepumpen är, desto högre ersättning kan du få, i enlighet med åldersavdrag eller avskrivningsavdrag. Om du själv har mixtrat med exempelvis elen till värmepumpen eller har eftersatt värmepumpens underhåll, kan det hända att försäkringsbolaget inte beviljar ersättning.

Och har du tecknat en extra försäkring vid inköp, kan naturligtvis den ge någon form av kompensation.

2 May 2016

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)