Vi hjälper dig att serva din värmepump! Maila oss info@polarpumpen.se | Ring oss! 0770-777 600
Värmepump service
Värmepump Service Allt om service av värmepumpar Beställ hos Polarpumpen »
Värmepumpservice Allt om service av luftvärmepumpar

Skötselråd luft-luftvärmepump

Genom att sköta din luft-luft värmepump på bästa sätt, behåller värmepumpen sin höga effekt och håller längre. Du kan dessutom klara dig längre mellan servicetillfällena.

Ta hand om luft-luft värmepumpens utedel

Utedelen på en luft/luftvärmepump från Fujitsu.

Luft/luftvärmepumpars utedel skall hållas rena och fria från blockering. Det innebär att du bör plocka undan eventuella löv och avlägsna smuts. Utedelen får inte heller bli tilltäppt av snö under vintern. Det är ingen fara med snö uppe på enheten, men sidorna, om den inte riskerar att smälta ned och frysa till på fläktarna. Detta gäller även om det kan droppa smältvatten från taket ned på utedelens galler. Sidorna där luftintagen finns får inte täckas för. Det säger sig självt att en snötäckt luftvärmepump inte får tillgång till luften den hämtar energi från.

Det kommer vatten från utedelen under avfrostning och det är viktigt att se till att detta vatten inte bildar för mycket is på vintern. Om inte vattnet rinner undan ordentligt under värmepumpen kan större mängder is bildas och i värsta fall skadas din värmepump eller skapa en isgata som kan orsaka fallskador. Håll därför uppsikt över värmepumpen under vintern och kontrollera att vattnet från avfrostningen har fri passage. Det underlättar om du redan från början sopar bort snön under värmepumpen.

Skötsel av luft-luftvärmepumpens innedel

En luft-luftvärmepumps innedel behöver också rengöras ibland. Den ska hållas ren från damm och torkas av med jämna mellanrum. Oftast räcker det att använda en fuktig trasa, men om det inte räcker och du behöver använda ett rengöringsmedel är det viktigt att du kontrollerar så att luft-luftvärmepumpen tål det aktuella rengöringsmedlet.

Rengöring av luft-luftvärmepumpens filter

Så här ser värmepumpsfilter ut.

På en luft-luftvärmepump är det också viktigt att rengöra filtren.  Luftvärmepumpen renar inomhusluften från damm, partiklar, allergener m.m. men någonstans tar detta vägen och det är precis detta som hamnar i värmepumpens filter. Blir filtren blockerade minskar effekten. Att ta till vana att rengöra filtren regelbundet är det bästa och mest effektiva sättet att se till att din luftvärmepump verkligen fungerar optimalt.

Det finns två sätt att rengöra filter:

  1. Om dammet är torrt, dammsug filtren!
  2. Om dammet är klibbigt, tvätta filtret med vatten och milt rengöringsmedel! (Kontrollera dock i din manual, för det förekommer filter som inte tål vatten!)

De flesta tillverkare rekommenderar att filten görs rena varannan vecka. Proceduren brukar vara den samma för olika värmepumpar. Olika märken har dock olika sorters filter, så olika råd kan gälla för de olika filtren.

Värmepumpsfilter behöver också bytas med jämna mellanrum. Ta även del av våra specifika skötselråd för Panasonic luft-luftvärmepump.

Rengöringsmedel för luftvärmepumpar

Det finns även speciellt framtagna rengöringsmedel för just luftvärmepumpar, som du kan använda då du rengör lamellerna i din luftvärmepump, utan att skada luft-luftvärmepumpen. Precis som det kan bli fettlagringar i köket från matlagning, kan detta leta sig in i värmepumpen och ett rengöringsmedel kan lösa upp detta, så det sedan lätt kan sköljas bort. 

Läs luft-luftvärmepumpens manual

Läs också instruktionerna, som följer med luf-lufttvärmepumpen. Där kan det finnas ytterligare rekommendationer för just den modell du har valt till ditt hem. Många luft-luftvärmepumpar har specialfunktioner, som kan kräva speciellt underhåll.

Beställ service till luft-luftvärmepumpen

Du bör också beställa service av din värmepump med jämna mellanrum, för att säkerställa att den fungerar, så bra som möjligt i längden. Det är helt enkelt svårt att komma åt att rengöra överallt, utan att skada viktiga komponenter på värmepumpen. Du kan kontakta oss, på 0770-777 600, för att få hjälp med service av luftvärmepump.

Mer om skötsel av luft-luftvärmepumpar

Lös vanliga problem med luft-luftvärmepumpar

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)