Vi hjälper dig att serva din värmepump! Maila oss info@polarpumpen.se | Ring oss! 0770-777 600
Värmepump service
Värmepump Service Allt om service av värmepumpar Beställ hos Polarpumpen »
Värmepumpservice Allt om service av luftvärmepumpar

Kan det börja brinna i en värmepump?

Med elektriska apparater medföljer alltid en brandrisk. Elektronik kan börja brinna om det har skett ett tillverkningsfel, om elektroniken installerats fel eller om elektroniken blir för dammig.

Det förekommer att bränder startar i värmepumpar, precis som med annan elektronik. Bränder förekommer i alla sorters värmepumpar. Det är dock inte vanligt med brand i värmepump och ofta beror det på värmepumpens ägare, snarare än ett fel i själva värmepumpen.

Varför börjar det brinna i en värmepump?

All elektronik som blir dammig, riskerar att börja brinna. Om det samlas damm runt kretskort och motorer i värmepumpen, finns en risk att det börjar brinna.

Ofta beror också bränder i värmepumpar på att värmepumpen installeras felaktigt. Många installerar sin värmepump själv, trots krav på att installationen skall ske av certifierade installatörer. I samband med egna installationer förekommer det att man struntar i de elektriska föreskrifter som finns.

Många värmepumpar har någon form av överhettningsskydd. Brandsäkerheten hos en värmepump hänger till stor del samman med vilket märke du väljer. Välj en värmepump av ett känt kvalitetsmärke, så får du en säkrare värmepump.

Sen förekommer det även konstruktionsfel, precis som med alla andra produkter.

Hur skyddar jag värmepumpen från att börja brinna?

Det är viktigt att du rengör din värmepump ordentligt. Genom att rengöra värmepumpen från damm, minskar du risken för brand markant (gäller även dina andra elektriska apparater).

Med jämna mellanrum bör du också ta hem en servicetekniker, som utför service på din värmepump. Serviceteknikern kan rengöra värmepumpen mer på djupet och har bättre koll på vad som behöver göras och vilka områden i värmepumpen som är extra känsliga.

Dessutom är det viktigt att du anlitar en certifierad kyltekniker till själva värmepumpsinstallationen och en elektriker om du behöver ett nytt eluttag till värmepumpen eller vill ha en fast installation.

Hur släcker jag värmepumpen om den brinner?

Det är alltid bra att ha rätt sorts brandsläckare hemma. MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar pulverbrandsläckare på 6 kg för hemmet – ”Pulversläckaren ska vara godkänd enligt standarden SS EN 3-7 och helst med en hög effektivitetsklass, till exempel 43A 233B C.” Denna rekommendation är baserad på tester från SP.  Det är också bra att ha en brandfilt.

Pulverbrandsläckaren är relativt enkel, för någon som inte är van att släcka bränder. Det går dessutom snabbare och säkrare att släcka än med skum. Pulverbrandsläckaren har mycket god kapacitet i förhållande till sin vikt och storlek. Dessutom kan pulver användas på elektronik (vatten och skum leder ström, så dra ur sladden först.). En nackdel med pulver är att det smutsat ner, men det gör även själva branden.

I allmänhet är det bättre att använda pulversläckare vid en mindre brand och ta saneringskostnaden istället för att ta en större brandskada. - MSB

Om du inte har en pulverbrandsläckare, kan du släcka på andra vis. Tänk på att dra ut sladden först!

Glöm inte heller prioriteringsordningen vi bränder:

  • Rädda! – Rädda personer som befinner sig i omedelbar fara.
  • Varna! – Varna personer som hotas av branden.
  • Larma! – Ring 112.
  • Släck! – Släck branden.
11 Nov 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)